Nyheder fra ØrumNet

Udsættelse af ordinær generalforsamling

Grundet forsamlingsforbud er det desværre ikke muligt som sædvanligt at afholde generalforsamling i ØrumNet i marts måned.

Generalforsamlingen er derfor udsat på ubestemt tid, og vil blive indkaldt når det igen bliver muligt at afvikle den.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Udvidede supporttider

ØrumNet er glade for at have indgået aftale med ASOM-net om at varetage support via telefonen på 44 40 88 30.

Vi udvider dermed vores supporttider til også at dække aften, weekend og helligdage.

Vores træffetider er derfor nu:

Mandag – fredag: kl. 9.00 – 21.00

Lørdage, søndage og helligdage: kl. 11.00 – 21.00

Covid 19

På baggrund af myndighedernes retningslinjer pr. 6. april 2020 i forbindelse med situationen omkring Corona virus, er det besluttet at vi ikke aflægger medlemmerne besøg i forbindelse med ombytning af udstyr, hjælp mv. indtil der er nye retningslinjer fra myndighederne.  Dog kan vi efter aftale lægge nødvendigt udstyr ved jeres dør eller en aftale om afhentning.

Vi har dog fortsat åben for telefonisk henvendelse i vores normale åbningstid. Du er også altid velkommen til at sende os en mail.

Se mere information i den ny omdelte folder fra ØrumNet.

Venlig hilsen ØrumNet

ØrumNet – Ordinær generalforsamling 2020

ØrumNet afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 1. september 2020, kl. 19:30 i Forsamlingshuset – Tjele Centeret

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
  4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag: Ingen
  6. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgift, honorarer og andre udgifter
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Eskild Keller – Modtager ikke genvalg

Finn Linnemann – Modtager ikke genvalg

Bestyrelsessuppleanter på valg:

Jørgen Fogh Jensen – Modtager ikke genvalg

Johnny Hald

  1. Eventuelt

Herefter serveres der kaffe.

Herefter vil Eskild Keller som formand gennem 32 år fortælle lidt om foreningens udvikling og virke.

HUSK!

Tilmelding er nødvendig!

Ønske om deltagelse i generalforsamlingen senest 25. august. Tilmelding kan ske pr. mail til admin@orumnet.dk eller pr. telefon 23303400 – Eskild Keller

Ved tilmelding pr. mail – Husk at skrive navn og antal deltagere!

Foreningens regnskab kan ses på ØrumNet´s hjemmeside, eller kan udleveres fra Veldsparken 77 – Ring venligst i forvejen på 23303400.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse:

Eskild Keller, Veldsparken 77, formand, drift/administration, mobil 23303400, keller@orumnet.dk

Finn Linnemann, Kirkevej 3, næstformand, mobil 20772064, linnemann@orumnet.dk

Dennis Kiib Kjærgaard, Veldsparken 65, teknisk assistance, mobil 28602454, kiibjensen@gmail.com

Kenneth Johanneson, Vingevej 52, teknisk assistance, mobil 22394126, keijo4home@gmail.com

Mogens Almtoft, Veldsparken 75, sekretær, kasserer, webmaster, mobil 61221216, mogens.almtoft@gmail.com

Hvis du har problemer med det trådløse interne, så kontakt os venligst. Vi har trådløse forstærkere, der effektivt forbedrer og udvider dækningen af det trådløse internet.

Tip om den bedste placering af modem kan ses under: Vejledninger på www.ørumnet.dk