Nyheder fra ØrumNet

SUPPLEMENT TIL INDKALDELSE ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Supplement til indkaldelse til ordinær generalforsamling i ØrumNet

Den ordinære generalforsamling i ØrumNet den 15. juni er en foreningsaktivitet. Som følge heraf
skal vi overholde følgende corona-retningslinjer:

 • Krav om mundbind
 • Krav om coronapas (skal forevises ved indgangen)

Bilag til indkaldelsen til generalforsamlingen

Link til hele dagordenen som PDF

Link til Punkt 5.1: Indkomne forslag – vedtægtsændringer som PDF

Link til Årsregnskabet 2020 som PDF

Venlig hilsen
ØrumNet
Bestyrelsen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ØrumNet afholder ordinær generalforsamling i Tjelecenteret
Tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling

ØrumNet afholder ordinær generalforsamling i Tjelecenteret
Tirsdag, den 15. juni 2021 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægerne §18

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det
  kommende år til godkendelse
 4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Ændring af vedtægter
 6. Behandling af budget og fastsættelse af honorarer, kontingent, tilslutningsafgift og andre
  afgifter.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanterBestyrelsesmedlemmer på valg:
  Kenneth Johannesson – Villig til genvalg
  Dennis Kiib Kjærgaard – Villig til genvalg
  Mogens Almtoft – Modtager ikke genvalg
  Bestyrelsessuppleanter på valg:
  Jonas Mikkelsen
  Johnny Hald
 8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 5 skal sendes til formanden pr. mail til bestyrelsen@orumnet.dk
senest 15. maj 2021.

HUSK! – Tilmelding er nødvendig!

Ønske om deltagelse i generalforsamlingen senest 1. juni. Tilmelding skal ske pr. mail til
bestyrelsen@orumnet.dk . Husk at skrive medlemsnummer, navn og antal deltagere!

For medlemmer, der ikke har adgang til mail eller computer kan tilmelding ske på telefon
44408830, også her beder vi om medlemsnummer, navn og antal deltagere!

Tilmelding pr. telefon skal ske i tidsrummet kl. 9-16!

Link til hele dagordenen som PDF

Link til Punkt 5.1: Indkomne forslag – vedtægtsændringer som PDF

Link til Årsregnskabet 2020 som PDF

Med venlig hilsen
ØrumNet
Bestyrelsen

Udvidede supporttider

ØrumNet er glade for at have indgået aftale med ASOM-net om at varetage support via telefonen på 44 40 88 30.

Vi udvider dermed vores supporttider til også at dække aften, weekend og helligdage.

Vores træffetider er derfor nu:

Mandag – fredag: kl. 9.00 – 21.00

Lørdage, søndage og helligdage: kl. 11.00 – 21.00